BIOSYS

O nás

Technologické centrum BIOSYS 001 je zaměřeno na propojování úzce zaměřených světů vědy a technologií – se sociální oblastí a s uměním. Pouze pokud dokážeme tyto světy propojit, nalezneme řešení, která se skrývají na jejich pomezí, v jejich vzájemném kontextu, v předivu života. V provázanosti lidské kultury s biosférou, uměním a lidskými zkušenostmi, technologiemi a současnými a budoucími výzvami.

Ve světě docházejících zdrojů a energií, klimatických změn, mizejících živočišných a rostlinných druhů a krizí různých druhů je nutné zabývat se otázkou nových hodnot, přístupů a nových vizí. Starý příběh a staré hodnoty založené na extrakci, izolaci a násilí je potřeba nahradit novými, založeným na regeneraci, spolupráci a sdílení.

Je nutné chránit Biosféru jako místo pro život, kulturu i umění, a protože zdrojem života jsou funkční ekosystémy, které poskytují základní ekosystémové služby (voda, půda, potraviny, zdravý a bezpečný prostor atd.) a nikoliv bohatství virtuální finanční měny.

Centrum BIOSYS si klade za cíl nalézt nové formy spolupráce mezi fragmentovanými obory vědy, lidskými společnostmi, uměním a živou přírodou, protože to ve svém důsledku nejsou různé světy, ale jeden svět který je propojen.

Dle Oborových sekcí zde můžete najít projekty, které jsou v různých stadiích řešení a podílet se jejich vývoji a hlavně zakládat své vlastní. Zde můžete:

 • Zakládat start-upy
 • Hledat partnery pro výzkum a další spolupráci
 • Hledat investory
 • Vytvářet vlastní koncepty pro udržitelný rozvoj
 • Vytvářet nové technologické postupy
 • Přihlásit sed o pravidelné burzy nápadů
 • Vyhledat obchodní spolupráci
 • Získat kontextuální znalost určité tématiky
 • Přihlásit se na stáž popř. ji nabídnout
 • V sociální síti diskutovat své nápady a najít nové
 • Najít fyzický prostor pro začínající firmu, setkání se zajímavými lidmi
 • Navštívit zajímavé a tematické akce
 • Využít systém pro on-line management projektů
 • Získat inspiraci, prozkoumat networking a poznat nové nápady

Kromě komerčních start-upů je většina publikovaných a vyvíjených konceptů a technologií založena na Open-source, tzn. že je dostupná každému kdo o ní má zájem.

Do budoucna bychom chtěli zajistit Technologickou banku (která by poskytovala integrovaná řešení v podobě již vyvinutých technologií, které by poskytovali konsorcia firem a byla dostupná na principu open-source) a Technologickou burzu (která bude více cílit na propojení center excelentního výzkumu (Centers of Excellence) s investičními Accelerátory ve světě (Bangkok, Hongkong, Singapur, Tel-Avi, dubai, Sillicon Valley), tak aby se řešili projekty založené na skutečných výzvách 21. století.

Who’s Online

There are no users currently online